Verruim je blik

Voordat je iets kan ontwikkelen heb je natuurlijk eerst een idee nodig. Als je al zeker weet dat je idee fantastisch is, dan kun je deze stap gerust overslaan. Anders is het slim om er eerst op los te brainstormen om zoveel mogelijk ideeën te hebben.

Belangrijk in deze fase, is dat hierbij kwantiteit boven kwaliteit gaat. Alle ideeën zijn goed en schrijf ze ook allemaal op. Vaak kunnen de slechtste ideeën jezelf of iemand anders weer inspireren tot een goed en misschien wel het beste idee. Er komen andere fases, waarin je slechte ideeën elimineert, maar dat is nu niet aan de orde.

Er zijn veel verschillende manieren om te brainstormen. Het beste kun je tijdens een brainstormsessie meerdere manieren gebruiken om zo tot zoveel mogelijk verschillende ideeën te komen.

Kijk hieronder voor een paar effectieve en leuke technieken.

Different Eye

Doel

Kijken vanuit een ander perspectief.

Hoe

 1. Afhankelijk van het onderwerp, benoem je enkele bedrijven of (fictieve) personen die sterk zijn in dit onderwerp. Voorbeeld: Als je nieuwe ideeën wilt bedenken waarmee je servicegericht wilt zijn, kies je bijvoorbeeld: "Hilton Hotels", of "een butler" of "Superman" of Herman den Blijker", etc.
 2. Dan kies je één van de genoemden uit en beschrijf je wat de kenmerken zijn van deze persoon / organisatie, wat hem/het zo servicegericht maakt.
 3. Daarna ga je deze kenmerken langs en bedenk je hoe je deze kenmerken kan gebruiken voor je eigen plannen.

Tip

Wanneer je exotische of fictieve figuren kiest, zijn de gegenereerde ideeën vaak minder voor de hand liggend, maar wel vernieuwender.

Draai het om

Doel

Om de meest creatieve ideeën boven te halen.

Hoe

 1. Verdeel de groep brainstormers in meerdere groepen (minimaal 2)
 2. Definieer heel goed het probleem / vraagstelling (voorbeeld: “Verzin een idee om het gras sneller te laten groeien”)
 3. Bepaal het sleutelwoord van de probleem/vraagstelling (voorbeeld: “Sneller”)
 4. Draai dit sleutelwoord om en maak een nieuwe probleemstelling met als toevoeging “zo gek mogelijk”. (voorbeeld: “Verzin een zo gek mogelijk idee om het gras langzamer te laten groeien”
 5. Per groepje is er een paar minuten tijd om deze vraag te beantwoorden.
 6. We gaan nu weer terug naar de oorspronkelijke vraagstelling
 7. Uitgaande van 3 groepen gaat nu groep 2 aan de slag met de oorspronkelijke vraag met als toevoeging “gebruik makende van het idee van groep 1”. Groep 3 doet hetzelfde met het idee van groep 2 en groep 1 met dat van groep 3”
  (Voorbeeld: Groep 1 heeft bedacht dat je door veel melk op het gras te gooien het gras langzamer groeit.. Groep 2 gaat nu aan de slag met de vraagstelling: “Verzin een idee om het gras sneller te laten groeien? Gebruik daarbij het idee om melk te gooien over het gras.”.
 8. Brainstorm er nu op los.

Tip

Probeer eerst letterlijk gebruik te maken van het idee van de andere groep. Als je daar niet uitkomt, laat je dan inspireren door het idee of door elementen van het idee. Het doel is uiteindelijk om tot nieuw ideeën te komen, dat hoeft niet letterlijk het absurde idee te zijn.

Wegnemen van Paradigma’s

Doel

Af stappen van gebaande paden.

Hoe

 1. Bepaal de paradigma’s (vooronderstellingen) van het onderwerp (Voorbeeld: de paradigma’s van een restaurant: Er komen mensen, er is een keuken, mensen zijn gastvrij, er is drinken, etc.)
 2. Haal nu 1 paradigma weg of draai het om (bijvoorbeeld: Er is GEEN keuken)
 3. Verzin nu ideeën met het nieuwe paradigma, of zonder het paradigma.

Tip

Richt je op de belangrijkste paradigma’s, dit levert de grootste vernieuwingen op.

Focus Shift

Doel

Benader het probleem/vraag vanuit verschillende oogpunten.

Hoe

 1. Definieer heel goed het probleem / vraagstelling (voorbeeld: demente bejaarden lopen steeds weg vanuit de instelling en nemen de bus, zodat we ze kwijt zijn. Hoe voorkomen we dat).
 2. Bepaal de bouwstenen van het probleem/vraag
  (voorbeeld: Bouwstenen: bejaarde, instelling, verplegers, bus, bushalte, deur van instelling)
 3.  Ga de bouwstenen één voor één af met de vraag: Wat kan ‘bouwsteen’ doen aan ‘de vraagstelling’.
  (voorbeeld: wat kan de bushalte doen om ervoor te zorgen dat de demente bejaarden niet kwijt raken?)
 4. Verzin ideeën per bouwsteen
  (voorbeeld: De bushalte kan de bejaarden tegenhouden => we maken een nepbushalte waar ze gaan wachten, zodat we ze eenvoudig op kunnen pikken)

Tip

Ga echt alle bouwstenen af, hoe ongeloofwaardig ze ook zijn. Hieruit komen meest onverwachte ideeën