Innovatiecoaching

Niemand kan alles alleen. Samen aan iets werken met collega's of vrienden is slim en wanneer je met hen kan sparren levert dat veel op. Maar soms is het verstandig, en leuk, om ook een buitenstaander mee te laten kijken met je nieuwe proces, de ontwikkeling van een nieuw product of de inrichting van je afdeling. Een buitenstaander heeft immers net andere ideeën en invalshoeken en stelt andere, kritische, vragen dan je collega's. Innovatieman biedt je die mogelijkheid. Dat doen we op 2 verschillende manieren:

Sparringsessie Innovatieman komt bij je langs om samen naar je  aanpak, traject, probleem of vraagstelling te kijken. Dit kan in meerdere sessies gedurende een periode, maar soms is 1 keer al voldoende om je wat extra input te geven.

Innovatie- abonnement Wanneer je bezig bent met een innovatietraject, is het soms slim om kennis van buiten te halen. Dit kun je uiteraard doen met een externe projectleider of interim-manager, maar wanneer je al wel de capaciteit en kennis hebt om dit zelf te doen, zijn dat onnodig dure oplossingen. In dat geval kun je beter iemand van een afstand over je schouders mee laten kijken. Dan is ons Innovatie-abonnement de beste oplossing. Met een abonnement kun je rekenen op:

  • Minimaal 3 gesprekken. We komen langs voor een gesprek of nemen deel aan projectvergadering
  • Beoordeling van plannen en stukken. Wanneer je ons plannen, ideeën, etc. stuurt gedurende het traject, geven wij tips en onze visie.
  • Een brainstormer en brainstormbegeleiding. Niets is fijner tijdens een brainstormsessie dan niet op het proces te hoeven letten en ook nog verse input te krijgen

Uiteraard stemmen we de concrete afspraken af op de inhoud en lengte van het traject.

Mocht je toch intensiever gebruik willen maken van externe kennis. Kijk dan eens hier voor onze projectleiders en Interim-managers.